Allt om automatiska snökedjor

Din kunskapskälla om automatiska snökedjor

Onspot-allt-om-automatiska-snökedjor thumbnail_Sida_01

Nedladdningsbar version

Du kan ladda ner Allt om automatiska snökedjor som en PDF fil

Ladda ner pdf

Vad är automatiska snökedjor?

För den oinvigde kan det låta konstigt att något som snökedjor kan vara automatiska. För att förstå konceptet, är det viktigt att inse att det bara är under det lilla däcksavtrycket, som kedjor - eller något annat friktionshjälpmedel - är effektiva. För traditionella snökedjor är det enda sättet att få kedjan, in under ett roterande hjuls däcksavtryck, att klä hela hjulet med ett nät av kedjor. Ett arbete som kan vara riskabelt, tröttsamt och smutsigt. Så, hur fungerar automatiska snökedjor? Automatiska snökedjor använder en snabbare, säkrare och mer bekväm metod: Genom att trycka på en knapp börjar ett kedjehjul rotera och det kastar kontinuerligt in korta kedjelänkar under däcket.

onspot-automatic-snowchains-illustration

Varför ska jag ha automatiska snökedjor?

Kedjor är det mest effektiva friktionshjälpmedlet. De är tåliga och klarar kraftigt slitage. Att montera kedjor vid vägkanten kan dock vara riskabelt. Den passerande trafiken - ofta med dålig uppsikt - är en potentiell fara. Arbetet är också tröttsamt eftersom kedjorna är tunga, däcken är smutsiga och det är ofta mycket kallt när kedjor behövs. Och det tar tid att montera! Monteringstiden varierar beroende på omständigheterna, men det tar vanligtvis en halvtimma - med motsvarande fördröjning.

onspot-press-button

Med automatiska snökedjor,  genom att trycka på en knapp, får du omedelbar väggrepp och kan köra vidare. Du behöver inte ens lämna den varma hytten. Automatiska snökedjor är det oöverträffade sättet att få grepp:

  • Systemet är ögonblickligen aktivt - genom att trycka på en knapp
  • Ingen manuell och tröttsam montering
  • Säkerheten är optimal då föraren stannar i hytten
  • Ingen försening orsakad av montering / demontering

Automatiska snökedjor är, helt enkelt, den säkraste och mest praktiska metoden för att undvika förseningar, på grund av dåliga vägförhållanden. De kan betraktas som ett slags försäkring mot olika konsekvenser av halka.

Lämpliga fordon för automatiska snökedjor

Inte alla fordon kan utrustas med automatiska snökedjor. Eftersom det krävs en viss markfrigång, för att kedjehjulets armar ska kunna röra sig, finns det helt enkelt inte tillräckligt med utrymme för systemet på en personbil. Istället är det perfekt för lastbilar, större skåpbilar och bussar.

onspot-commercial-truck

Kommersiella transportfordon
 
För det mesta är produktivitet och lönsamhet i transportbranschen beroende av leveranser i rätt tid. Oavsett orsak kan förseningar få allvarliga konsekvenser för affärsverksamheten. Dessutom hjälper förarens bekvämlighet och välbefinnande till att hålla uppe produktiviteten. Automatiska snökedjor är ett verktyg för att hålla lastbilsflottan rullande utan förseningar, på grund av hala vägar.

onspot-buses

Bussar
Oavsett om det är fjärrbussar, skolbussar eller stadsbussar är passagerarsäkerheten absolut viktigast. Automatiska snökedjor förbättrar både förar- och passagerarsäkerheten genom att ge väggrepp under isiga väderförhållanden. De håller bussen säkert på vägen.

För skolbussar och stadsbussar är det extra viktigt att vara vid stopp och hållplatser i rätt tid. Automatiska snökedjor är ett verktyg för att hålla schemat och komma fram i tid.

onspot-rescue

Räddningsfordon
För brandbilar, ambulanser och andra fordon som används för räddningsinsatser, kan det vara en fråga om liv eller död att komma fram i tid. I nödsituationer, där bokstavligen varje minut räknas, kan onödiga förseningar vara ödesdigra.

Automatiska snökedjor på brandbilar och ambulanser minskar inte bara förseningar orsakade av isiga vägar. Dessutom ger de grep året runt när räddningsfordon behöver ta sig ut i leriga parker, över våta gräsmattor eller andra ytor där däcken inte får tillräckligt grepp.

Problem med automatiska snökedjor

Trots de många fördelarna med automatiska snökedjor finns det begränsningar och nackdelar.

  • De är inte effektiva i djup snö. Vid ett snödjup på ca. 15 cm eller mer, kommer kedjor inte att förbättra greppet. Det gör dem olämpliga för off-road körning på vintern. Under sådana körförhållanden är andra metoder för att öka greppet ett bättre val.
  • Automatiska snökedjor är ett pneumatiskt/mekaniskt system som är permanent monterat under fordonet. Som sådan utsätts den för hårda påfrestningar från vatten, grus, vägsalt och liknande. Följaktligen kräver systemet en del underhåll. Normalt bör systemet aktiveras minst en gång i månaden - även på sommaren - för att hålla lagren jämnt smorda och rörliga delar i gott skick. För att spara vikt och besvär, demonterar vissa ägare systemet under de säsonger som inte har vinterväglag. Detta ökar produktens livstid.
  • Även om systemet som sådant är robust och mycket tillförlitligt är kedjehjulets placering avgörande för effektiviteten. För optimal drift måste systemet skräddarsys efter den specifika fordonsmodellen, och därför krävs modellspecifika monteringsfästen. 
  • Kedjor kan gå sönder. Antingen på grund av tungt slitage eller på grund av skador. I sådana fall måste kedjorna ersättas ut för att systemet ska vara effektivt.

Automatiska snökedjor - dyrt eller billigt?

Kostnaden för installation av automatiska snökedjor är en tröskel för vissa. Till en kostnad av ca. 30 000 sek (för fordon med luftbromsar), plus installationskostnader, ska det betraktas som en investering i trafiksäkerhet, förarsäkerhet och välbefinnande och även förebyggande av kostsamma förseningar.

onspot-driver-happy

Typer av snökedjor för lastbilar

Traditionella snökedjor för lastbilar finns i en mängd olika mönster, storlekar och kedjedimensioner. Beroende på fordonets funktion och hjuldimension är det flera faktorer som avgör vilken typ av snökedja som skulle vara det bästa valet. Det finns dock inget sådant som en kedja som passar alla syften. Eftersom drifts- och körförhållandena varierar, kommer också de optimala snökedjorna att variera.

onspot-traditional-chains

Automatiska snökedjor är en helt annan historia. Här slängs kedjorna in under däcket och följaktligen är de oberoende av fordonets hjuldimension. Kedjorna är utformade för att ge bästa möjliga grepp på isiga vägar, vilket gör dem till ett mycket tillförlitligt hjälpmedel under de mest halkiga vägförhållandena. Emellertid är djup snö (ca 15 cm eller mer) ett tillfälle där automatiska snökedjor blir ineffektiva och traditionella snökedjor kan vara det bättre valet - förutsatt att de är utformade speciellt för körning i djup snö.

onspot-product

När ska man använda snökedjor?

Det enkla svaret är: när vinterförhållandena gör vägen isig och hal och du behöver grepp. Men det finns fler tillfällen. Nationella eller regionala bestämmelser gör snökedjor antingen tillåtna eller olagliga att använda. Det finns områden där kedjor måste användas under vissa tider.

Varför är snökedjor olagliga i vissa områden?

Snökedjor orsakar kraftigt slitage på torra underlag samt däck, och därför orsakar de kostnader för att hålla vägarna i gott skick. Dessutom kommer den tunga mekaniska påverkan på vägytan att frigöra partiklar som sprider sig i luften eller regnvattnet. Alltså har snökedjor också en miljöpåverkan.

I områden med typiska vinterförhållanden överväger dock fördelarna som att rädda liv, minskar olyckor och trafikstockningar under isiga väderförhållanden, nackdelarna med vägförslitning.

onspot-whentouse

 

När ska man använda automatiska snökedjor?

Det enkla svaret är: när du behöver mer grepp. Eftersom automatiska snökedjor kopplas in genom att trycka på en knapp behöver du inte överväga om det förbättrade väggreppet är värt monteringstiden och ansträngningen. Slitage på torr väg och däck blir också ett icke-problem eftersom du kopplar ur systemet så snart du når torr väg.

Inte ens för transporter mellan eller genom olika länder, är de automatiska snökedjorna ett problem. För att köra i områden där kedjor är förbjudna, kopplar du helt enkelt inte in systemet

Automatiska snökedjor och alternativen

Alla metoder för att öka dragkraften har sina för- och nackdelar. Med tanke på olika aspekter som vikt, användarvänlighet, kostnad, användbarhet, pålitlighet, effektivitet etc. är ingen metod det bästa alternativet. Snarare måste olika aspekter vägs samman när man jämför metoder för att bestämma vilken som bäst uppfyller dina krav.

Inga kedjor eller andra metoder

Även om det verkligen inte  går att hoppa över friktionshjälpmedel finns det lastbilar på vägarna utan några sådana alls. I områden där hala vägförhållanden är sällsynta, förlitar sig många förare på att det tunga fordonets vikt ökar den statisk friktionen. Att lyfta en axel för att öka trycket på drivhjulen är också en metod som ibland används, även om det är otillåtet i många områden.

I motsats till detta ger friktionshjälpmedel den mest signifikanta skillnaden i att öka dragkraften genom att lägga till en högre friktionskoefficient under däcken. Speciellt kedjor är det mest effektiva draghjälpmedlet

 

onspot-conventional-chains

Snökedjor

Snökedjor finns i olika utföranden, och det finns kedjor för praktiskt taget alla lastbilsdäcksdimensioner och för avsedd användning. Följaktligen kan de optimeras för t.ex. terrängkörning, olika snödjup, vägytor och typer av fordon. Även om snökedjor är ganska dyra är de slitstarka och tillåter omfattande användning. Nackdelen är den tråkiga monteringen och demonteringen - ett tröttsamt, tidskrävande och ofta riskabelt arbete som ibland får förare att vänta för länge med att montera / demontera. Det är också ett smutsigt och tungt arbete att regelbundet ta fram och sedan lägga tillbaka kedjorna.

Som jämförelse, ger automatiska snökedjor motsvarande dragkraft på isiga vägar,  genom att enkelt trycka på en knapp kopplas de omedelbart in eller ur, utan slöseri med tid eller onödigt slitage på däck och väg. När de inte används förvaras de bekvämt under fordonets chassi.

onspot-tire-cable

Däckskablar

Däckskablar liknar snökedjor, men istället för kedjelänkar används wirar. Även om de kanske inte är lika effektiva som kedjor, är de lättare och upplevs som lättare att montera och demontera.

Som jämförelse ger automatiska snökedjor, utan tvekan, bättre grepp utan någon montering / demontering alls.

onspot-tiresocks

Däckstrumpor

Däckstrumpor ger bra grepp på snö - dock inte fullt så bra grepp på svartis. De är väger lite och är lätta att stuva undan, och de är snabba och enkla att montera jämfört med konventionella snökedjor.
Men de är inte så tåliga och kommer snabbt att slitas ut om de används på torra vägar. De är inte lämpliga som det primära draghjälpen för lastbilen utan snarare en nödlösning.

Som jämförelse ger automatiska snökedjor bättre grepp och motstår kraftigt slitage. De behöver inte monteras eftersom de kopplas in / ur från hytten - tryck bara på knappen!

onspot-snowtires

Vinterdäck

Vinterdäck är utformade för bättre väggrepp under snöiga och isiga förhållanden. Som sådana förbättrar de säkerhet och manövrerbarhet, men på grund av fysikens lagar, kan gummidäck helt enkelt inte ge tillräckligt med friktion för alla körsituationer, t ex för att starta uppåt på svartis. Dessutom är vinterdäck en kostsam lösning eftersom en uppsättning vinterdäck för en tung lastbil kostar tusentals kronor.

Som jämförelse ger automatiska snökedjor bättre dragkraft och är effektiva när vinterdäck, som sådana, inte är det - till en bråkdel av kostnaden för en komplett uppsättning vinterdäck för tunga lastbilar.

Onspot-allt-om-automatiska-snökedjor thumbnail_Sida_01

Nedladdningsbar version

Här kan du ladda ner denna sida som en PDF fil

Ladda ner pdf