Alt om automatkjettinger

Din kilde til kunnskap om automatkjettinger

Onspot-alt-om-automatkjettinger thumbnail_Sida_01

Nedlastbar versjon

Du kan laste ned alt om automatkjettinger som en PDF fil

Last ned pdf

Hva er automatkjettinger?

For de uten kunnskap kan det høres rart ut at noe som kjetting kan være automatisk. For å forstå konseptet er det viktig å innse at det bare er under det lille dekkfotavtrykket som kjetting - eller annet friksjonshjelpemiddel - er effektivt. For tradisjonelle kjettinger er den eneste måten å få lenker under et roterende hjuldekkavtrykk å dekke hele hjulet med et nett av lenker. En jobb som kan være risikabel, slitsom og skitten. Så hvordan fungerer automatkjetting? Bruk av Automatkjetting er en raskere, sikrere og mer praktisk metode: Ved å trykke på en knapp senkes ett kjettinghjul og presses mot drivhjulets innside, kjettinghjulet begynner å rotere og det kaster kontinuerlig korte kjetting lenker under dekket.

onspot-automatic-snowchains-illustration

Hvorfor skal jeg ha automatkjetting?

Kjetting er det mest effektive friksjonshjelpemiddelet. Det er pålitelig og klarer kraftig slitasje. Pålegging av kjetting i vegkanten kan være risikabelt. Den passerende trafikken - ofte med dårlig oversikt - er en potensiell fare. Jobben er også krevende ettersom kjettingene kan være tunge, hjulene er skitne og det er ofte kaldt og surt. Det kan også ta tid å få lagt de på! Påleggings tiden kan variere avhengig av omstendighetene, men det kan fort ta inntil en halvtime - med tilsvarende forsinkelser.

onspot-press-button

Med automatkjetting, ved å trykke på en knapp, får du umiddelbart veigrep og kan kjøre videre. Du behøver ikke å gå ut av den varme førerhytta. Automatkjetting er en uovertruffen måte å få veigrep på:

  • Systemet er øyeblikkelig aktivt - ved å trykke på en knapp
  • Ingen manuell og slitsom pålegging
  • Sikkerheten er optimal siden føreren kan bli i hytta
  • Ingen forsinkelse forårsaket av pålegging / demontering

Automatkjetting er, helt enkelt, den sikreste og mest praktiske metoden for å unngå forsinkelser, på grunn av dårlige veiforhold. Det kan betraktes som en slags forsikring mot ulike konsekvenser av glatt veibane.

Egnede kjøretøy for automatkjettinger

Ikke alle kjøretøy kan utrustes med automatkjettinger. Ettersom det kreves en viss markfrigang for at kjetting hjulets armer skal kunne bevege seg, finnes det helt enkelt ikke tilstrekkelig med plass for systemet på en personbil. I stedet er det perfekt for lastebiler, større varebiler og busser.

onspot-commercial-truck

Kommersielle kjøretøy
 
For det meste er produktivitet og lønnsomhet i transportbransjen beroende på leveranser i rett tid. Uansett årsak kan forsinkelser få alvorlige konsekvenser for forretningsdriften. Dessuten hjelper førerens komfort og velvære å holde oppe produktiviteten. Automatkjetting er ett verktøy for å holde lastebilflåten rullende uten forsinkelser, på grunn av glatte veier.

onspot-buses

Busser
Uansett om det er langturbusser, skolebusser eller bybusser er passasjersikkerheten absolutt viktigest. Automatkjetting forbedrer både fører- og passasjersikkerheten gjennom å gi veigrep under isete værforhold. De holder bussen sikkert på vegen.

For skole- og bybusser er det ekstra viktig å være på stoppe og holdeplasser til rett tid. Automatkjettinger er ett verktøy for å kunne holde tidsskjemaet og å komme frem i tide.

onspot-rescue

Redningskjøretøy
For brannbiler, ambulanser og andre kjøretøy som benyttes i redningsinnsatser, kan det være et spørsmål om liv eller død å komme fram i tide. I nødsituasjoner, der bokstavelig hvert minutt regnes, kan unødige forsinkelser være fatale.

Automatkjettinger på brannbiler og ambulanser minsker ikke bare forsinkelser forårsaket av isete veier, den gir også økt friksjon året rundt når redningskjøretøy behøver å ta seg ut i leirete parker, over våte gressområder eller andre forhold der dekkene ikke får tilstrekkelig grep.

Problem med automatkjettinger

Trass i mange fordeler med automatkjetting finns det noen begrensninger og bakdeler.

  • De er ikke effektive i dyp snø. Ved en snødybde på ca. 15 cm eller mer, kommer ikke lenkene under drivhjulet og vil ikke forbedre grepet. Det gjør de uegnet for off-road kjøring på vinteren. Under slike kjøreforhold er andre metoder bedre for å øke fremkommeligheten.
  • Automatkjetting er ett pneumatisk/mekanisk system som er permanent montert under kjøretøyet. Slik utsettes det for harde påkjenninger fra vann, grus, veisalt og lignende. Som en følge av dette krever systemet noe vedlikehold. Normalt bør systemet aktiveres minst en gang i månen - selv på sommeren - for å holde lagrene jevnt smurt og bevegelige deler i god stand. For å spare vekt og bryderi, demonterer enkelte eiere systemet utenom vintersesong. Dette øker levetiden på produktet.
  • Selv om systemet er robust og veldig pålitelig er kjetting hjulets plassering avgjørende for effektiviteten. For optimal drift må systemet skreddersys etter den spesifikke kjøretøy modellen, og derfor kreves det bil spesifikke fester. 
  • Lenker kan ryke. Enten på grunn av tungt slitasje eller på grunn av skader. I slike tilfelle må kjetting lenkene erstattes med nye for att systemet skal være effektivt.

Automatkjetting - dyrt eller billig?

Kostnaden for montering av automatkjetting er en treskel for enkelte. Til en kostnad av ca. 27. 000 NOK (for kjøretøy med luftbremser), pluss monteringskostnader, skal dette betraktes som en investering i trafikksikkerhet, førersikkerhet og trivsel samt forebygging av kostbare forsinkelser.

onspot-driver-happy

Typer av kjetting til lastbiler

Tradisjonelle kjettinger til lastbil finnes i forskjellige typer, størrelser og dimensjoner. Det kan være flere faktorer som avgjør hvilken type kjetting som er det beste valget. Kjøretøyets funksjon samt dekkdimensjon kan avgjøre hvilken type som passer best til forholdene.  Det er ikke en type kjetting som passer til alle forhold, siden drifts- og kjøreforholdene kan variere.

onspot-traditional-chains

Automatkjetting er en anna historie. Her blir lenkene kastet inn under hjulet og er derfor ikke avhengig av kjøretøyets dekkdimensjon.  Lenkene er utformet for å gi best mulig grep, som gjør de til et godt hjelpemiddel under vanskelige kjøreforhold. Derimot er dyp snø (ca. 15 cm eller mer) ett tilfelle der automatkjetting ikke er så godt egnet og tradisjonelle kjettinger vil være et bedre valg.

onspot-product

Når må man bruke kjetting?

Det enkle svaret er: når vinterforholdene gjør veien isete og glatt og du behøver grep. Men det finns flere tilfeller. Nasjonale eller regionale bestemmelser kan gjøre kjetting bruk lovlig eller ulovlig. I andre områder som Norge skal kjetting være med kjøretøyet i vinterhalvåret.

Hvorfor er kjetting ulovlig i visse områder?

Kjetting forårsaker kraftig slitasje på bart underlag samt dekk, og er derfor en grunn til merkostnad for å holde veier i god stand. Dessuten kommer den tunge mekaniske påvirkningen på veioverflaten til å frigjøre partikler som sprer seg i luften eller i regnvannet. Derfor har det også en miljøpåvirkning.

I områder med typiske vinterforhold overveier fordelene som å redde liv, minske ulykker og trafikk problemer under isete veiforhold, bakdelene med veislitasje.

onspot-whentouse

 

Når skal man bruke automat kjetting?

Det enkle svaret er: når du behøver mer grep. Ettersom automatkjetting aktiveres ved å trykke på en knapp behøver du ikke overveie om det å forbedre veigrepet er vert påleggings tiden og anstrengelsen. Slitasje på bar vei og dekk blir også ett ikke-problem siden du kobler av systemet så snart du når bar veg.

Heller ikke for transporter mellom eller gjennom ulike land, er automat kjetting ett problem. For å kjøre i områder der kjetting er forbudt, kobler du helt enkelt ikke inn systemet

Automatkjetting og alternativene

Alle metoder for å øke framdrift har sine for- og bakdeler. Med tanke på ulike aspekter som vekt, brukervennlighet, kostnad, pålitelighet, effektivitet etc. må de forskjellige typene overveies når man sammenligner metoder for å avgjøre hvilken som best oppfyller dine krav.

Uten kjetting eller andre metoder

Selv om det ikke er mulig å kutte ut friksjonshjelpemidler, finnes det lastebiler på veiene uten noe i det hele tatt. I områder der glatte veiforhold er sjeldne, stoler mange bilister på vekten av det tunge kjøretøyet for å øke statisk friksjon. Å løfte en aksling for å øke trykket på drivhjulene er også en metode som benyttes, selv om det ikke er tillatt i alle land. I motsetning til dette gir friksjonshjelp den største forskjellen i økt trekkraft, der kjetting er det mest effektive trekkhjelpemiddelet.

 

onspot-conventional-chains

Kjetting

Kjetting finnes i ulike typer, og fås til de fleste lastebildekk dimensjoner. Fordelaktig kan de optimeres for til dels terrengkjøring, ulike snødybder, veioverflater og typer av kjøretøy. Selv om kjettingne er ganske dyre er de slitesterke og tillater mye bruk. Bakdelen er den kjedelige påleggingen og demonteringen - en slitsom, tidskrevende og ofte risikabel jobb som iblant får førere til å vente for lenge med å legge på eller ta de av. Det er også en skitten og tung jobb og regelmessig ta fram og legge tilbake kjettingene.
Til sammenligning gir automatkjetting tilnærmet samme trekkraft på isete veier. Ved å bare trykke på en knapp, blir de enkelt koblet inn eller av uten tap av tid eller unødig slitasje på dekk og vei. Når de ikke er i bruk er de plassert fint oppunder chassiset.

I Norge er det påbud å medbringe kjetting i vinterhalvåret på tyngre kjøretøy. 3 stk. på singel kjøretøy, og 7 stk. på vogntog. Av disse 7 kan 2 av kjettingene på indre drivhjul erstattes med Onspot automatkjetting. 

 

onspot-tiresocks

Autosock

Autosock gir bra grep på snø, men de ikke like bra på is. De veier lite og tar lite lagringsplass, og de er raske og enkle å legge på sammenlignet med tradisjonelle kjettinger.
Men de tåler mindre og blir raskt slitt ut om de benyttes på bar vei. De er ikke egnet som de primære hjelpemiddelet på lastebil, men snarer som en nødløsning. 

Til sammenligning gir automatkjetting bedre grep, og motstår kraftig slitasje. De behøver ikke monteres fordi de kobles til og fra i fra hytta - bare trykk inn knappen! 

onspot-snowtires

Vinterdekk

Vinterdekk er utviklet for å gi bedre veigrep under snø og isete forhold. De forbedrer sikkerheten og manøvreringen, men på grunn av fysikkens lover kan ikke gummidekk gi tilstrekkelig med friksjon i alle situasjoner, som f.eks. ved bakkestart på blank is eller hardpakket snø ved 0 grader. 

Vinterdekk i kombinasjon med automatkjetting er effektivt og vil gi bedre trekkraft og sikkerhet.

Onspot-alt-om-automat-kjetting thumbnail_Sida_01

Nedlastbar versjon

Her kan du laste ned denne siden som en PDF fil

Last ned pdf