Tietoa automaattisista lumiketjuista

Perehdy automaattisen lumiketjujärjestelmän saloihin

Front Onspot-all-about-autmatic-snow-chains-Int - Finnish

Ladattava versio

Voit ladata artikkelin PDF-tiedostona.

Download pdf

Mikä on automaattinen lumiketjujärjestelmä?

Asiasta tietämättömälle idea automaattisesta lumiketjusta voi kuulostaa oudolta. Kun mietitään lumiketjua – tai mitä tahansa muuta pitoa lisäävää välinettä – on ymmärrettävä vain pienen osan renkaan kosketuspinnasta tarvitsevan lisää pitoa tai toisin sanoen kitkaa kerrallaan. Perinteiset lumiketjut on asennettava kokonaan pyörän ympärille, jotta pyörän pyöriessä renkaan ja tien väliin saadaan aina osumaan osa lumiketjua. Asennustyö voi olla aikaa vievää, riskialtista ja likaista. Automaattiset lumiketjut saadaan sen sijaan oikeaan kohtaan nopeammalla, turvallisemmalla ja mukavammalla tavalla; nappia painamalla. Automaattisen lumiketjujärjestelmän ketjupyörä alkaa pyöriä renkaan sivuosaa vasten ja se sinkoaa jatkuvasti metalliketjun pätkiä renkaan ja tien väliin pitoa lisäämään.

onspot-automatic-snowchains-illustration

Miksi käyttäisin automaattista lumiketjujärjestelmää?

Ketjut ovat tehokkain tapa lisätä pitoa. Ne ovat vahvoja ja kestävät hyvin kovaakin kulutusta. Lumiketjujen asentaminen tien pientareella voi kuitenkin olla riskialtista. Ohiajava liikenne – usein vielä näkyvyyden ollessa huono – voi aiheuttaa vaaratilanteita. Asennustyö on raskasta lumiketjujen painon ja likaisten olosuhteiden vuoksi sekä kelikin on kylmä, kun on tarve käyttää lumiketjuja. Lisäksi asennus vie aikaa. Asennusajat vaihtelevat, mutta kesto on puolen tunnin luokkaa, mikä voi johtaa myöhästymiseen.

onspot-press-button

Automaattisella lumiketjujärjestelmällä saadaan hetkessä lisää pitoa nappia painamalla ja matka voi jatkua ilman keskeytystä. Kuljettajan ei tarvitse edes poistua lämpimästä ohjaamosta. Järjestelmä on voittamaton koska:

  • Lumiketjut saadaan välittömästi käyttöön nappia painamalla
  • Ei käsin tehtävää, raskasta asennustyötä
  • Vältytään vaaratilanteilta kuljettajan pysyessä koko ajan ohjaamossa
  • Aikaa ei kulu hukkaan asennustyössä ja irrottamisessa.

Automaattinen lumiketjujärjestelmä on yksinkertaisesti turvallisin ja mukavin tapa välttää myöhästymisiä, jotka johtuvat liukkaista tieolosuhteista. Järjestelmä voidaan mieltää vakuutukseksi liukkaiden olosuhteiden varalle.

Ajoneuvot, joiden kanssa voidaan käyttää automaattista lumiketjujärjestelmää

Kaikkiin ajoneuvoihin ei ole mahdollista asentaa automaattista lumiketjujärjestelmää. Maavaran on oltava riittävän korkea, jotta ketjupyörät paikalleen ohjaavat varret mahtuvat liikkumaan. Henkilöautoissa ei ole tarpeeksi tilaa järjestelmän asennukselle. Järjestelmä onkin tarkoitettu kuorma-autoille, suurille pakettiautoille ja linja-autoille.

onspot-commercial-truck

Kuorma-autot
Useimmiten tehokkuus ja tuottavuus kuljetusalalla riippuvat aikataulussa pysymisestä. Myöhästymisillä voi olla suuria vaikutuksia yrityksen toimintaan. Kuljettajan mukavuus ja työhyvinvointi ylläpitävät myös tehokkuutta. Automaattinen lumiketjujärjestelmä auttaa pitämään kaluston liikkeellä ilman liukkaiden olosuhteiden aiheuttamia myöhästymisiä.

onspot-buses

Linja-autot
Linja-autoliikenteelle matkustajaturvallisuus on ensisijaisen tärkeää. Automaattinen lumiketjujärjestelmä edistää liikenne- ja matkustajaturvallisuutta parantamalla pitoa liukkaissa olosuhteissa, pitäen linja-auton turvallisesti tiellä.

Pitkän matkan ja paikallisliikenteen linja-autoille on tärkeää pysyä aikataulussa ja päästä jatkamaan matkaa pysäkille pysähtymisen jälkeen. Automaattinen lumiketjujärjestelmä edesauttaa aikataulussa pysymistä.

onspot-rescue

Pelastusajoneuvot
Paloautoille, ambulansseille ja muille pelastustoimintaan käytettäville ajoneuvoille on erityisen tärkeätä päästä mahdollisimman nopeasti perille. Hätätilanteissa minuuttienkin myöhästyminen voi vaikuttaa  lopputulokseen.

Automaattinen lumiketjujärjestelmä pelastusajoneuvoja ajatellen ei ainoastaan auta jäisten tienpintojen kanssa, vaan siitä voi olla apua vuoden ympäri. Esimerkiksi jos pelastusajoneuvot joutuvat oikaisemaan mutaisen puistotien, märän nurmikon tai muun liukkaan reitin kautta päästäkseen kohteeseensa.

 

Automaattisen lumiketjujärjestelmän haasteet

Vaikka automaattisen lumiketjujärjestelmän käytöllä on runsaasti hyötyjä, on siinäkin haasteita ja rajoituksia.

  • Järjestelmä ei toimi syvässä lumessa. Kun lunta alkaa olla enemmän kuin 15 senttimetriä, ketjut eivät pääse kunnolla renkaan alle. Järjestelmä ei ole paras ratkaisu maastossa ajamiseen talvella ja jokin muu apuväline voikin olla parempi ratkaisu.
  • Automaattinen lumiketjujärjestelmä on paineilmalla toimiva mekaaninen laite, joka on kiinteästi asennettu ajoneuvon alustaan. Näin ollen järjestelmä on jatkuvasti veden, hiekan, tiesuolan sekä muun lian kanssa tekemisissä. Järjestelmä vaatii hieman huoltoa, jotta sen toimintavarmuus ei kärsisi. Se olisi kytkettävä päälle vähintään kerran kuukaudessa, myös kesällä, jotta laakerit pysyvät tasaisesti voideltuna ja liikkuvat osat eivät jumiudu. Jotta hieman painoa ja vaivaa säästyisi, osa käyttäjistä poistaa järjestelmän ajoneuvostaan kesän ajaksi. Näin saadaan myös pidennettyä järjestelmän käyttöikää.
  • Vaikka järjestelmä on kestävä ja luotettava, ketjupyörän oikea asento on tärkeää sen tehokkaalle toiminnalle. Järjestelmä on tämän takia merkki- ja mallikohtainen, jotta se toimisi parhaalla mahdollisella tavalla. Eri ajoneuvomalleille on siis olemassa omat kiinnikesarjansa.
  • Ketjut voivat katketa. Joko liiasta kulutuksesta tai muista vaurioista. Vaurioitunut ketju on aina vaihdettava, jotta järjestelmä pysyy tehokkaana.

 

Automaattinen lumiketjujärjestelmä – kallis vai halpa?

Järjestelmän hankintakustannukset voivat olla osalle esteenä. Noin 3000 € hinta, johon lisätään asennuskulut, pitäisi mieltää sijoitukseksi liikenneturvallisuuteen. Myös kuljettajan turvallisuus paranee ja pysytään aikataulussa.

onspot-driver-happy

Kuorma-autojen lumiketjut

Perinteisiä lumiketjuja on saatavilla useita eri tyyppejä, kokoja ja ketjun mittoja. Ajoneuvon käyttötarkoitus ja rengaskoko vaikuttavat lumiketjun valintaan, eikä näin ollen ole yhtä ainoaa oikeaa ratkaisua. Kun käyttötarkoitukset ja tieolosuhteet vaihtuvat, optimaalinen lumiketjumalli voi muuttua toisenlaiseksi.

onspot-traditional-chains

Automaattinen lumiketjujärjestelmä sinkoaa ketjut renkaan ja tienpinnan väliin, joten ketjut eivät ole riippuvaisia ajoneuvon rengaskoosta. Ketjut on suunniteltu tarjoamaan parasta mahdollista pitoa jäisillä teillä, mikä tekee niistä luotettavan valinnan liukkaisiin olosuhteisiin. Kuitenkin syvässä, yli 15 cm korkeassa lumessa ketjut eivät enää toimi parhaalla mahdollisella tavalla ja perinteiset lumiketjut voivat olla parempi valinta. Edellyttäen, että valitut perinteiset lumiketjut ovat tarkoitettu ajamiseen syvässä lumessa.

onspot-product

Koska olisi käytettävä lumiketjuja?

Yksinkertainen vastaus: kun talviolosuhteet tekevät tienpinnasta jäisen sekä liukkaan ja tarvitset lisää pitoa. Lumiketjujen käyttö vaatii kuitenkin enemmän pohdintaa. Kansalliset ja alueelliset rajoitukset voivat joko sallia tai kieltää lumiketjujen käytön. Lisäksi on alueita, joissa on käytettävä lumiketjuja tietyissä tilanteissa.

Miksi lumiketjut ovat kielletty joillakin alueilla?

Lumiketjut kuluttavat kuivaa tienpintaa sekä renkaita ja lisäävät tien kunnossapidon kustannuksia. Tien raskas kuluminen lisää hiukkasten määrää, jotka tuuli tai sadevesi levittää laajemmalle alueelle.

Kuitenkin liukkaissa olosuhteissa lumiketjujen hyödyt kuten liikenneturvallisuuden ylläpitäminen ja jumissa olevien ajoneuvojen aiheuttamien ruuhkien välttäminen ovat tien kulumista tärkeämpiä seikkoja.

onspot-whentouse

 

Koska olisi käytettävä automaattista lumiketjujärjestelmää?

Koska tahansa kun tarvitaan lisää pitoa olisi lyhyt vastaus. Lumiketjujärjestelmä saadaan kytkettyä päälle napin painalluksella, eikä kuljettajan tarvitse jäädä pohtimaan onko vaivan arvoista ryhtyä asentamaan perinteisiä lumiketjuja. Järjestelmä ei myöskään kuluta tienpintaa tarpeettomasti, koska kuljettaja voi kytkeä sen pois päältä heti liukkaiden kohtien ohi päästyään.

Eri maiden välisessä liikenteessäkään lumiketjujärjestelmästä ei ole haittaa. Maissa, jossa lumiketjuja ei saa käyttää ei vain kytketä järjestelmää päälle.

 

Vaihtoehdot automaattiselle lumiketjujärjestelmälle

Kaikilla apuvälineillä pidon lisäämiseen on hyvät ja huonot puolensa. Kun ajatellaan ominaisuuksia kuten painoa, helppokäyttöisyyttä, luotettavuutta, tehokkuutta ym. erikseen niin voidaan todeta, että mikään apuvälineistä ei ole selvästi paras ratkaisu. Ominaisuuksia pitääkin punnita yhdessä ja verrata niitä käyttötarkoituksen asettamiin vaatimuksiin.

Ei lumiketjuja tai muutakaan apuvälinettä

Vaikka pitoa lisäävän apuvälineen käyttämättä jättäminen ei kuulosta hyvältä vaihtoehdolta, tien päällä on kuorma-autoja, jotka yrittävät tulla toimeen ilman apuja. Alueilla, joilla harvemmin ajetaan jään liukastamilla teillä, kuljettajat luottavat ajoneuvon painon lisäämään kitkaan. Lisäksi kuljettaja saattaa nostaa kuorma-autosta akselia, jolloin painoa saadaan enemmän vetävälle akselille, mutta tämä keino voi olla laiton. Apuvälineet kuitenkin kasvattavat renkaan ja tienpinnan välistä kitkakerrointa eniten ja ne tekevät sen turvallisesti. Lumiketjut ovat tehokkain keino kitkan ja sitä kautta pidon lisäämiseen.

 

onspot-conventional-chains

Perinteiset lumiketjut

Lumiketjuja on saatavilla useita eri malleja eri käyttötarkoituksille ja ajoneuvon rengaskoille. Ketjut voivat olla tarkoitettu esimerkiksi maastoajoon, eri lumen syvyyksille, erilaisille tienpinnoille tai erilaisille ajoneuvoille. Vaikka lumiketjut voivat olla kalliitakin, ne kestävät hyvin kulutusta ja pidempää käyttöä. Haittapuolena on lumiketjujen asennus ja irrotus. Aikaa vievä ja raskas sekä likainen asennustyö voi aiheuttaa sen, että kuljettaja jää empimään lumiketjujen asentamista tai poistamista. Ketjujen asentaminen pientareella voi olla vaarallistakin.

Perinteisiin lumiketjuihin verrattuna automaattinen lumiketjujärjestelmä lisää pitoa yhtä paljon, mutta tarvitaankin vain napin painallus tien päällä ollessa. Järjestelmän saa hetkessä kytkettyä päälle ja pois. Tienpinta ja renkaat säästyvät turhalta kulumiselta ja kuljettaja säästää huomattavasti aikaa. Kun lumiketjujärjestelmä ei ole käytössä, se pysyy tallessa ajoneuvon alustassa, kun taas lumiketjuja on kanneltava edestakaisin säilytyspaikastaan.

onspot-tire-cable

Kertakäyttönastat

Kertakäyttönastat toimivat kuten lumiketjut, mutta ketjujen sijaan pyörään asennetaan nippusiteiden tapaiset lisänastat. Vaikka ne eivät ole yhtä tehokkaita kuin lumiketjut, ne on helpompi asentaa ja poistaa.

Automaattinen lumiketjujärjestelmä on kuitenkin kiistatta parempi vaihtoehto pidon ja käytön kannalta.

onspot-tiresocks

Rengassukat

Tekstiiliset rengassukat lisäävät pitoa lumella, mutta ne eivät toimi yhtä hyvin jäällä. Ne ovat keveitä ja helppo säilöä ajoneuvossa. Rengassukat ovat helpommin ja nopeammin asennettavia perinteisiin lumiketjuihin verrattuna, mutta ne eivät kestä kulutusta ja kuivilla teillä käytettynä kuluvat loppuun nopeasti. Ne eivät ole soveltuvia jatkuvaan käyttöön, vaan pikemminkin hätäratkaisuksi.

Automaattinen lumiketjujärjestelmä auttaa useammissa olosuhteissa ja kestää kovaa kulutusta. Napin painalluksella järjestelmä saadaan päälle ja pois, eikä aikaa kulu muuhun.

onspot-snowtires

Talvirenkaat

Talvirenkaat on suunniteltu lumisia ja jäisiä olosuhteita varten, ja ne parantavat liikenneturvallisuutta ja ajoneuvon hallittavuutta talvella. Kaikissa tilanteissa, kuten mäkilähdöissä jäisillä teillä, ne eivät kuitenkaan välttämättä riitä. Automaattisesta lumiketjujärjestelmästä on suuri apu, kun talvirenkaiden pito ei yksinään riitä.

 

Front Onspot-all-about-autmatic-snow-chains-Int - Finnish

Ladattava versio

Voit ladata artikkelin PDF-tiedostona.

Download pdf